MAMMALNET

Ten projekt ma publiczny dostęp w module Obserwator, natomiast otwarte korzystanie z modułu Traper jest ograniczone. Jeśli chcesz dołączyć do projektu jako Traper, proszę skontaktuj się z nami pod adresem e-mail info@mammalweb.org

Celem projektu MammalNet jest ocena możliwości udziału obywateli w monitoringu ssaków w całej Europie oraz w jakim stopniu obywatele mogą przyczynić się do monitorowania ssaków za pomocą fotopułapek.

 

Ten projekt ma następujące podprojekty:

MAMMALNET Iberia

MAMMALNET Deutschland

MAMMALNET Hrvatska

MAMMALNET Polska

MAMMALNET Hungary