Czym jest MammalWeb? MammalWeb jest aplikacją sieciową dedykowaną nauce obywatelskiej i ma za zadanie zbiór, walidację i archiwizowanie danych o rozmieszczeniu i ekologii dzikich gatunków ssaków zebranych przy użyciu fotopułapek.

W jakim celu monitorujemy ssaki? Ssaki są często trudne do zaobserwowania, dlatego że większość z nich jest aktywna nocą. Dodatkowo najczęściej występują nieliczne co sprawia, że monitorwanie ich rozmieszczenia i zachowań przysparza naukowcom znacznych trudności. Informacje zdobyte dzięki fotopułapkom mogą mieć różnorakie zastosowania, m.in. w ochronie przyrody i w zrównoważonym zarządzaniu środowiskiem.

Jaki jest cel MammalWeb? Cele MammalWeb obejmują:

  • włączenie obywateli w monitorowanie dzikich gatunków ssaków i pogłębienie wiedzy na temat tej stosunkowo mało poznanej części dzikiej przyrody wokół nas;
  • lepsze zrozumienie rozmieszczenia i zachowania dzikich gatunków ssaków oraz czynników, które mają na to wpływ;
  • zapewnienie spójnego rejestrowania i zarządzania danymi zebranymi przy użyciu fotopułapek, niezależnie od celów ich gromadzenia;
  • zapewnienie ścieżki dostępu do deponowania danych w archiwach krajowych;
  • prowadzenie badań nad interpretacją i analizą zebranych danych w celu lepszego zrozumienia ekologii i zachowania wybranych gatunków ssaków.

Co to są fotopułapki? Fotopułapki to urządzenia, które w rzeczywistości nie chwytają zwierząt, ale wykrywają i fotografują każde zwierzę, które się przed nimi porusza. Są stosunkowo łatwe w użyciu i powodują mniej stresu u zwierząt niż tradycyjne metody monitoringu, takie jak odławianie i znakowanie. Fotopułapki mogą pomóc nam dowiedzieć się, jakie zwierzęta występują na danym obszarze, kiedy są aktywne i kiedy przypada sezon rozrodczy. Dzięki analizie zebranych danych fotopułapki mogą pomóc określić liczebność gatunków na różnych obszarach i w różnym czasie. Dzięki zasilaniu przez baterie fotopułapki można pozostawić w terenie na dłuższy czas. W związku z tym nie ma konieczności ciągłego ich sprawdzania.

Kto może wziąć udział w projekcie? Każdy może wziąć udział w projekcie MammalWeb na trzy możliwe sposoby. Po pierwsze, każdy może zarejestrować konto i rozpocząć identyfikację zdjęć z załadowanych wcześniej plików (aby wziąć udział dowiedz się więcej o module Obserwator). Po drugie, każdy, kto posiada lub wypożyczył fotopułapkę, może załadować swoje pliki na stronie, wraz z informacjami o czasie i miejscu rejestracji zdjęć (aby wziąć udział dowiedz się więcej o module Traper). Po trzecie, organizacje, które już używają fotopułapki (lub te, które to rozważają), mogą skontaktować się z nami w sprawie utworzenia „projektu”; pozwoli im to na przesyłanie zdjęć i zaangażowanie innych osób w klasyfikację zebranych danych (aby wziąć udział dowiedz się o Projektach). Kliknij linki tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat wszystkich możliwości.

Kto zarządza MammalWeb? MammalWeb powstał we współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Durham i Durham Wildlife Trust. Prowadzony jest przez MammalWeb Limited. MammalWeb Limited jest spółką non-profit z ograniczoną odpowiedzialnością. Dyrektorami są przedstawiciele wydziałów antropologii, nauk biologicznych i informatyki Uniwersytetu w Durham, Durham Wildlife Trust, National Wildlife Management Center, Smart Earth Network i Manifesto Digital. Większość pracy związanej z konfiguracją i obsługą platformy oraz interpretacją danych jest wykonywana przez innych naukowców z Uniwersytu w Durham, w tym:

 

Sian Green

Pen-Yuan Hsing

Sammy Mason

Jonathan Rees

Sian jest w trakcie doktoratu dotyczącego poprawy zaangażowania obywateli w naukę obywatelską. W swoich działaniach dąży do tego by jak najwięcej osób wzięło udział i cieszyło się z projektu MammalWeb. Zebrane przez Siana dane zostaną wykorzystane do odpowiedzi na pytania dotyczące ekologii ssaków w Wielkiej Brytanii.

Pen niedawno ukończył doktorat, podczas którego pracował nad wcześniejszą wersją MammalWeb oraz rekrutacją i szkoleniem uczestników. Pen pokazał również, w jaki sposób można przeanalizować dane, aby uzyskać wgląd w przestrzenne i czasowe aspekty ekologii gatunków.

Sammy jest w trakcie doktoratu, w ramach którego prowadzi zestandaryzowany monitoring występowania dzikich ssaków w hrabstwie Durham, w celu porównania uzyskanych danych z danymi przesłanymi przez uczestników. Druga część doktoratu dotyczy oceny różnych sposobów zaangażowania szkół i uczniów w monitoring zwierząt.

Jonathan, który ma doświadczenie w dziedzinie fizyki, jest w trakcie doktoratu z zakresu wykorzystania analizy obrazu, aby pomóc nam szybciej wydobyć więcej informacji z przesłanych zdjęć, zapewniając w ten sposób szybsze wykorzystanie danych.